ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΧΑΡΤΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ


ΕΠΟ ΓΟΥΔΗ:

https://www.google.com/maps/dir/38.0434202,23.822779/%CE%B3%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%B5%CF%80%CE%BF+%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/@37.9891316,23.7733708,18.29z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x14a1980355b7c855:0x1d5e124d064b9436!2m2!1d23.7749089!2d37.9885598


ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ:

https://www.google.com/maps/dir/38.0434202,23.822779/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C+%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D+%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85+%C2%AB%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1+%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%86%CF%8C%CE%BD%C2%BB,+%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%9F+%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5+%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5,+%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C+%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF+175+61/@37.9990561,23.6772935,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x14a1bc170994e5eb:0xd84f9154b8c52536!2m2!1d23.6892318!2d37.9329762

ALMA CLUB:

https://www.google.com/maps/dir/38.0434202,23.822779/%CE%B3%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83/@37.979606,23.7134214,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x14a1bdde40af73a3:0xab96edb33180215e!2m2!1d23.7378431!2d37.9149044


ΜΕΛΙΣΙΩΝ:

https://www.google.com/maps/dir/37.8232526,23.822779/%CE%93%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%94%CE%9F+%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D/@37.9303435,23.692411,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x14a19eb67f93e25d:0xfa1aca139073c991!2m2!1d23.8379579!2d38.0551814